Skip to content

Psychosociale arbeidsbelasting

de balans tussen werk en privé

Mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Ook kan er sprake zijn van een te hoge werkdruk. Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan dit stress teweeg brengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Naast de Psychosociale arbeidsbelasting kan ook een verstoorde balans tussen werk en privé je zoveel energie kosten dat je het plezier in je werk verliest. Een verstoorde balans veroorzaakt stress.

Stress veroorzaakt verzuim, uitval, lagere productiviteit en minder gemotiveerde medewerkers.

Coaching

Wij helpen graag met het vinden van de juiste balans!

Tijdens onze coaching gesprekken werken wij vanuit reflectie. De onderstaande punten staat centraal:

  • Welke factoren beïnvloeden jouw werkplezier
  • Inzicht in belastbaarheid en competentie
  • Vergroten van bewustwording
  • Van bewustwording naar handelen

Medewerkers voelen zich gelukkiger, gezonder, presteren beter en ervaren meer voldoening in het werk als alle componenten in balans zijn.

Mogelijkheden

Wij bieden individuele en groeps-coaching aan. Dit kan gaan om een workshop of een traject op maat. Daarnaast bieden wij ook coaching in combinatie met sport aan. Neem vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden voor u of uw organisatie.

Back To Top