skip to Main Content

Safety First: voorkomen is beter dan genezen

Uit ervaring blijkt dat na het opstellen van een Risico Inventarisatie en – Evaluatie de aandacht en acties vaak stilvallen. Als bedrijfsadviseurs realiseren wij ons dat het vervolgtraject tijd kost, tijd die u ook graag aan uw “core business” wilt besteden. Daarom bieden wij u begeleiding gedurende het hele traject. Ons 4-jarige RI&E traject voorziet en ‘dwingt’ in continue aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn voor u en uw medewerkers.

De Risico-Inventarisatie is voor ons het startpunt van het proces dat betrekking heeft op veiligheid, gezondheid en welzijn. Na het maken van de Risico-Inventarisatie gaan wij samen met u aan de slag met de verbeterpunten die voortvloeien uit de Inventarisatie.

Wat bieden wij u:

Zekerheid

zekerheid dat u voldoet aan het wettelijk kader

Visualisatie

niet alleen fysieke zaken, maar ook het menselijk kapitaal binnen het bedrijf in beeld

Activiteit

een actief proces en geen statisch document wat blijft liggen

Toekomst

werken vanuit bewustwording en kansen

VBA Adviseurs

Al ruim 20 jaar gespecialiseerd in arbeidsomstandigheden!

Back To Top