Skip to content

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een verbrijzelde voet of blindheid. Je moet er als ondernemer niet aan denken dat een van je personeelsleden ernstig letsel oploopt tijdens een bedrijfsongeval. Het risico daarop kan aanmerkelijk worden teruggebracht met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Een dergelijk document gekoppeld aan een plan van aanpak (actieplan) en strikte naleving van de veiligheidsmaatregelen kan veel onheil voorkomen.

Als bedrijfsadviseurs realiseren wij ons als geen ander dat een Risico Inventarisatie een belasting kan zijn voor uw onderneming. Het uitvoeren van een RI&E kost u veel tijd en energie die u liever in uw “core business” wilt investeren. Daarnaast is het ontbreken van gedegen kennis over de materie voor veel ondernemers een reden om de RI&E voor zich uit te schuiven. Totdat wij u aan de hand nemen en de Risico Inventarisatie samen met u doorlopen. Samen kijken we naar oplossingen voor risico situaties. Praktijk gericht én met het oog op efficiëntie.

Op deze manier wordt de wettelijke verplichting vanuit de overheid een project van u en uw medewerkers, waarin wij u bijstaan en assisteren. Met onze laagdrempelige abonnementsvorm begeleiden wij u vier jaar en pakken stap voor stap het Plan van Aanpak aan. De actiepunten met de hoogste prioriteit staan boven aan de agenda zodat u zeker weet dat de risico’s binnen uw bedrijf tot een minimum worden beperkt.

Abonnementsvorm

Bij afname van een eenmalige Risico Inventarisatie en – Evaluatie vallen aandacht en acties vaak stil, het 4-jarige RI&E traject voorziet en ‘dwingt’ in continue aandacht gedurende de looptijd.

Het ontwikkelen van een gedegen arbobeleid is kostbaar. In deze moeilijke tijd is het doen van investeringen niet altijd gewenst. In de abonnementsvorm waarmee VBA werkt hoeft u niet ineens een grote investering te doen, maar betaalt u gedurende de looptijd van het traject maandelijks een vast bedrag. Neem vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Bent u als werkgever niet verplicht om een veilige, prettige en gezonde werkomgeving te creëren? Wees zuinig op uw menselijk kapitaal!

Back To Top